De deelraden van het nieuw te vormen stadsdeel West hebben op initiatief van GroenLinks besloten de vrijwilligersorganisaties te steunen op weg naar de aankomende fusie. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zullen de stadsdelen Oud-West, De Baarsjes, Bos & Lommer en Westerpark worden samengevoegd. Op initiatief van de GroenLinks is in alle vier de stadsdelen een voorstel behandeld dat vrijwilligersorganisaties helpt om samen te werken. Er is geld vrijgemaakt voor de vrijwilligersorganisaties om bijeenkomsten te organiseren, waarin de vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op de fusie.

 

Sven Meeder (fractievoorzitter GroenLinks De Baarsjes): “Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze buurten. Zij hebben niet om deze fusie gevraagd, maar worden er nu toch mee geconfronteerd. We moeten ervoor zorgen dat deze waardevolle mensen de weg kunnen blijven vinden naar het stadsdeel, en dat ze ook na de fusie hun belangrijke werk kunnen blijven doen. De raadsleden zijn het aan deze betrokken burgers verplicht hen daarin te steunen.”

De motie voorziet in een geldbedrag waarmee vrijwilligersnetwerken een professionele organisatie opdracht kunnen geven één of meerdere bijeenkomsten te organiseren voor alle vrijwilligers in het nieuwe stadsdeel West. Deze bijeenkomsten zullen in het teken staan van kennismaking, organisatie, communicatie met het nieuwe stadsdeel, en professionalisering. Rutger Groot Wassink (lijsttrekker GroenLinks stadsdeel West): “Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties zelf uitzoeken wat voor hun de beste voorbereiding is naar het nieuwe stadsdeel. Daar moeten wij als deelraden of als Dagelijks Besturen niet tussen gaan zitten. We moeten uitgaan van hun eigen kracht. We moeten wèl de instrumenten aanreiken.”

De deelraad van Bos & Lommer heeft de motie op 20 januari j.l. aangenomen, de deelraden van De Baarsjes en Westerpark op 26 januari. Dezelfde motie staat in Oud-West voor 3 februari op het programma.