Het bestuur van GroenLinks Amsterdam-West is op zoek naar versterking. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes personen, die samen alle taken uitvoeren die horen bij het actief deelnemen aan de Amsterdamse politiek. Denk daarbij o.a. aan het organiseren van politieke cafés, aan het regelmatig beleggen van ALVs, aan het voeren van een politiek personeelsbeleid, aan het bijhouden van de ledenadministratie en aan het organiseren van (politiek) debat met en voor de leden en alle kiezers.

Het bestuur heeft als ambitie om van GroenLinks Amsterdam-West een nog professioneler georganiseerde afdeling te maken. Een afdeling waar alle leden zich thuis voelen en zich nauw bij betrokken voelen. Ook is het onze ambitie om de diversiteit in het ledenbestand te verhogen. Wij willen ons inzetten voor de groei van met name leden met een allochtone afkomst, actieve vrouwelijke leden en van jonge leden.

Het bestuur heeft vanwege groei van het aantal leden en van de activiteiten, behoefte aan uitbreiding met een

Algemeen bestuurslid (M/V)

In samenwerking met andere bestuursleden wordt gewerkt aan, en is een algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor, één of meer van volgende onderwerpen:

 • het uitwerken en coördineren van een wijkgerichte organisatie
 • het initiëren en coördineren van (een) werkgroep(en)
 • het bevorderen van diversiteit binnen GroenLinks Amsterdam-West, met specifiek aandacht voor grotere deelname door vrouwen en allochtonen
 • het stimuleren van GroenLinks representatie bij wijkplatforms
 • het aansturen van vrijwilligers

GroenLinks Amsterdam-West vraagt:

 • enthousiaste denkers en organisatoren, met passie voor politiek
 • goede communicatieve vaardigheden en echte team-spelers
 • mensen die zich voor tenminste 2 jaar willen inzetten in het bestuur
 • lidmaatschap van GroenLinks

GroenLinks Amsterdam-West biedt:

 • een stimulerende, enthousiaste, collegiale werksfeer
 • nauwe betrokkenheid bij politieke onderwerpen
 • de mogelijkheid je CV uit te bouwen met een politieke bestuurstaak

Ben je in staat en bereid gedurende langere tijd enkele uren per week in GroenLinks te investeren, wil je een actieve(re) rol spelen binnen het bestuur van een politieke organisatie, wil je inhoudelijk mee praten over de koers van de partij, meld je dan aan!

Je sollicitatiebrief met motivatie kun je, samen met je CV, opsturen naar amsterdamwest@groenlinks.nl