GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn. Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

Wat doet de functioneringscommissie?

De functioneringscommissie voert minimaal één keer per jaar een gesprek met alle volksvertegenwoordigers en ambtsdragers voor GroenLinks in Amsterdam West. Het gaat om vier leden in de stadsdeelcommissie en de twee ondersteunende fractieleden. Daarnaast volgt de functioneringscommissie hun functioneren en doet indien nodig voorstellen voor verbetering. 

De functioneringscommissie draagt bij aan het creëren van een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt om te reflecteren op het eigen functioneren. Daarmee ondersteunt de functioneringscommissie vertegenwoordigers in het uitvoeren van hun functie en in hun ontwikkeling.

Kern van de opdracht aan de functioneringscommissie is:

  • De functioneringscommissie voert in vertrouwelijkheid en wederzijdse openheid jaarlijks een gesprek met politieke functionarissen.
  • De functioneringscommissie draagt bij aan kwaliteitsontwikkeling en conflictpreventie.
  • De functioneringscommissie draagt bij aan de zelfreflectie van functionarissen en adviseert bijvoorbeeld over opleidings- of coachingstrajecten.
  • De functioneringscommissie borgt de vertrouwelijkheid van de gesprekken en deelt geen specifieke informatie met het bestuur, fractievoorzitter of kandidatencommissie, tenzij met toestemming van de betrokkene
  • De functioneringscommissie deelt, na kennisgeving aan de betrokkenen, dat er gesprekken zijn gevoerd en eventuele algemene aanbevelingen met het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Let op: de functioneringscommissie voert géén beoordelingsgesprekken en is ook geen mediator voor conflicten.

Wie zoeken we?

Voor de functioneringscommissie zoeken we 2 tot 3 leden met verschillende achtergronden, expertises en perspectieven. Denk daarbij aan:

  • Deskundigheid op het gebied van gespreksvoering en/of ervaring met personeel en organisatie
  • Kennis van het werk in de stadsdeelcommissie en/of in het stadsdeelbestuur
  • Een ‘frisse blik’, zoals een nieuwer lid of een lid van een buurtafdeling

We streven naar een diverse samenstelling in de functioneringscommissie wat betreft afkomst, gender, leeftijd, seksualiteit en andere diversiteitsaspecten. 

Bij voorkeur staan de leden van de functioneringscommissie op wat meer afstand van de politiek-inhoudelijke zaken die spelen in het stadsdeel. 

Solliciteren en verkiezing

Solliciteren kan tot en met donderdag 19 januari. Je kan solliciteren door jouw motivatie en relevante ervaringen/kwaliteiten te mailen naar amsterdamwest@groenlinks.nl.

Het bestuur draagt op de algemene ledenvergadering (alv) een functioneringscommisise voor. De functioneringscomissie wordt ingesteld door de alv van donderdag 2 februari. Tijdens de alv wordt schriftelijk gestemd over de leden voor de functioneringscommissie.

Heb je nog vragen over deze functie, de procedure of wat anders? Stuur ons gerust een mailtje via amsterdamwest@groenlinks.nl.