Nieuwe afdelingsvoorzitter gezocht.

De afdeling GroenLinks Amsterdam West is op zoek naar een nieuwe afdelingsvoorzitter. Iemand die enthousiast leiding geeft aan de afdeling, een brug is tussen de fractie en het afdelingsbestuur en actieve discussie binnen de afdeling aanzwengelt.

Ben je geïnteresseerd? Of weet jij iemand die ervaring heeft en die het leuk vindt om deze klus in de komende periode te gaan doen?

We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.

De kandidatencommissie ziet alle reacties graag tegemoet. Reageren kan tot 15 oktober 2017.

Hierbij de profielschets waaraan een voorzitter idealiter zou moeten voldoen:

De voornaamste eis is lidmaatschap van GroenLinks en onderschrijven van de ideeën van GroenLinks. Het bestuurswerk kost doorgaans 1 dagdeel per week. In principe worden bestuursleden benoemd voor een periode van 2 jaar.

De voorzitter heeft de volgende taken:

- Algehele coördinatie bestuur;

- Het onderhouden van de contacten met fractie en dagelijks bestuurder, het zicht houden op de politieke stand van zaken en zo nodig interveniëren;

- Stimuleren van actieve discussie binnen de afdeling;

- Het vertegenwoordigen van (de leden van) de afdeling, zowel intern als extern;

- Zorgen dat het bestuur als een team werkt; - Voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;

- Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie, externen.

Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een voorzitter?

- Een verbindende leiderschapsstijl;

- Bestuurservaring, politiek/strategisch inzicht, brede maatschappelijke belangstelling;

- Het bewaken van de afgesproken taken en deze samen tot een goed einde weten te brengen;

- Leiding kunnen geven aan de afdeling in de periode waarin het bestuurlijk stelsel in Amsterdam ingrijpende veranderingen ondergaat.

 

Heb je belangstelling? Stuur dan voor 15 oktober 2017 een korte motivatie en cv naar amsterdamwest@groenlinks.nl.

Heb je vragen? Bel dan Jeroen: 0634723945. Je kunt ook altijd een mail sturen aan jeroen@groenlinksamsterdam.nl.

Als je zelf geen belangstelling hebt, maar wel iemand weet die geschikt is: laat het ons weten!

Het afdelingsbestuur Amsterdam West

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter