De afdeling

Amsterdam West is een dynamisch en divers deel van Amsterdam. Als GroenLinks doen we hard ons best om van waarde te zijn voor alle bewoners in het stadsdeel. Met bijna 1000 leden zijn we een van de grootste GroenLinks-afdelingen van het land, en met vier gekozen stadsdeelcommissieleden en één stadsdeelbestuurder nemen we ook groot deel van de politieke verantwoordelijkheid in West op ons.

Het afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam West zorgt voor de ondersteuning van de fractieleden en is tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de politiek en de leden. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Op deze manier werken we samen met de fractie, de bestuurder en de GroenLinksers in West aan het verwezenlijken van onze idealen.

Voorzitter

Als voorzitter vervul je een verbindende, leidende, en motiverende rol, zowel binnen de partij, als naar buiten toe. We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Algehele coördinatie bestuur;
 • Het onderhouden van de contacten met fractie en dagelijks bestuurder, het zicht houden op de politieke stand van zaken en zo nodig interveniëren;
 • Stimuleren van actieve discussie binnen de afdeling;
 • Activeren van de leden van de afdeling
 • Het vertegenwoordigen van (de leden van) de afdeling, zowel intern als extern;
 • Zorgen dat het bestuur als een team werkt;
 • Voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie, externen.

Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een voorzitter?

 • Een verbindende leiderschapsstijl;
 • Bestuurservaring, politiek/strategisch inzicht, brede maatschappelijke belangstelling;
 • Het bewaken van de afgesproken taken en deze samen tot een goed einde weten te brengen;
 • Het voorzitterschap kost doorgaans één dagdeel per week.

Secretaris

De secretaris vervult een spilfunctie binnen het bestuur op het gebied van interne organisatie en planning. De secretaris heeft weet van de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor het ledenbestand.

De secretaris heeft de volgende taken:

 • Is het regeltechnische aanspreekpunt
 • Notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Bewaken van de langetermijndoelen van het bestuur
 • Waarborgt de privacy van leden

Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een secretaris?

 • Zin om in de statuten en reglementen te duiken wanneer nodig
 • Organisatorische vaardigheden
 • Je staat stevig genoeg in je schoenen om het bestuur aan afspraken te houden en deadlines te handhaven

Algemeen bestuursleden

In samenwerking met andere bestuursleden wordt gewerkt aan, en is een algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor, één of meer van volgende onderwerpen:

 • het organiseren en promoten van activiteiten en bijeenkomsten;
 • contacten leggen en onderhouden met organisaties in het stadsdeel;
 • enthousiasmeren van vrijwilligers binnen de afdeling;
 • bijdragen aan de goede communicatie binnen de afdeling.

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Interesse in de actuele lokale politiek
 • Een goed inschattingsvermogen en houdt ervan om gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan en overzicht te houden;
 • Affiniteit met GroenLinks en bent lid van de partij;
 • Minimaal 2 uur (algemeen bestuurslid) tot een dagdeel (voorzitter en secretaris) per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • Tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GL-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en andere afdelingen van GroenLinks in Amsterdam te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding.

Wat bieden we?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring;
 • Een netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek;
 • Bestuursleden worden in principe voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

Procedure

Interesse? Stuur uiterlijk maandag 30 mei 2022 een e-mail met motivatie en CV naar: amsterdamwest@groenlinks.nl

Op de ALV van 22 juni 2022 wordt de kandidaten de gelegenheid geboden zich te presenteren aan de leden. Vervolgens stemt de ALV over de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

Diversiteit in de organisatie vinden we enorm belangrijk. We nodigen iedereen, ongeacht genoten opleiding, migratieachtergrond, kleur, genderidentiteit, seksualiteit en neurodivergentie van harte uit om te solliciteren.