De afdeling

Amsterdam West is een dynamisch en divers deel van Amsterdam. Als GroenLinks doen we hard ons best om van waarde te zijn voor alle bewoners in het stadsdeel. Met bijna 1000 leden zijn we een van de grootste GroenLinks-afdelingen van het land, en met vijf gekozen stadsdeelcommissieleden en één stadsdeelbestuurder nemen we ook groot deel van de politieke verantwoordelijkheid in West op ons. 

Het afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam West zorgt voor de ondersteuning van de fractieleden en is tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de politiek en de leden. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Op deze manier werken we samen met de fractie, de bestuurder en de GroenLinksers in West aan het verwezenlijken van onze idealen.

Voorzitter 

Als voorzitter vervul je een verbindende, leidende, en motiverende rol, zowel binnen de partij, als naar buiten toe. We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.
De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Algehele coördinatie bestuur;
 • Het onderhouden van de contacten met fractie en dagelijks bestuurder, het zicht houden op de politieke stand van zaken en zo nodig interveniëren;
 • Stimuleren van actieve discussie binnen de afdeling;
 • Activeren van de leden van de afdeling
 • Het vertegenwoordigen van (de leden van) de afdeling, zowel intern als extern;
 • Zorgen dat het bestuur als een team werkt;
 • Voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie, externen.
 • Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een voorzitter?
 • Een verbindende leiderschapsstijl;
 • Bestuurservaring, politiek/strategisch inzicht, brede maatschappelijke belangstelling;
 • Het bewaken van de afgesproken taken en deze samen tot een goed einde weten te brengen;
 • Het voorzitterschap kost doorgaans één dagdeel per week.

Algemeen bestuurslid

In samenwerking met andere bestuursleden wordt gewerkt aan, en is een algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor, één of meer van volgende onderwerpen:

 • het organiseren en promoten van activiteiten en bijeenkomsten;
 • contacten leggen en onderhouden met organisaties in het stadsdeel;
 • werving kandidaten voor een sterke en diverse kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie in 2022;
 • enthousiasmeren van vrijwilligers binnen de afdeling;
 • bijdragen aan de goede communicatie binnen de afdeling.

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Interesse in de actuele lokale politiek
 • Een goed inschattingsvermogen en houdt ervan om gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan en overzicht te houden;
 • Affiniteit met GroenLinks en bent lid van de partij;
 • Minimaal 2 uur (algemeen bestuurslid) tot een dagdeel (voorzitter) per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • Tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GL-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en andere afdelingen van GroenLinks in Amsterdam te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding.

 
Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring en 
 • Een netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.
 • Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Een interne kandidatencommissie zal je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie, wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Procedure

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: amsterdamwest@groenlinks.nl

 • Kandidaten kunnen tot en met 15 augustus hun beschikbaarheid kenbaar maken door het sturen van een motivatie met CV aan de interne kandidatencommissie.
 • Eind augustus/begin september spreekt de interne kandidatencommissie met alle kandidaten. 
 • Bekendmaking van de beschikbare kandidaten geschiedt voorafgaand aan de ALV van 24 september 2020.
 • Op de ALV van 24 september 2020 wordt de kandidaten de gelegenheid geboden zich te presenteren aan de leden. Vervolgens zal schriftelijk gestemd worden. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.

Diversiteit in de organisatie vinden we belangrijk. Vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij van harte uit om te solliciteren.
Er zijn ook veel andere leuke mogelijkheden om actief te worden bij GroenLinks Amsterdam West.