Wil jij je inzetten voor West? De afdeling GroenLinks Amsterdam West zoekt nieuwe bestuursleden! We zijn in het bijzonder op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester, maar ook een andere rol binnen het bestuur is mogelijk.

De afdeling 

Amsterdam West is een dynamisch en divers deel van Amsterdam. Als GroenLinks doen we hard ons best om van waarde te zijn voor alle bewoners in het stadsdeel. Met meer dan 900 leden zijn we een van de grootste GroenLinks-afdelingen van het land, en met vijf gekozen stadsdeelcommissieleden en één stadsdeelbestuurder nemen we ook groot deel van de politieke verantwoordelijkheid in West op ons. 

Het afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam West zorgt voor de ondersteuning van de fractieleden en is tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de politiek en de leden. Op deze manier werken we samen met de fractie, de bestuurder en de GroenLinksers in West aan het verwezenlijken van onze idealen.

De voornaamste eis voor beide posities is lidmaatschap van GroenLinks en het onderschrijven van de ideeën van GroenLinks. In principe worden bestuursleden benoemd voor een periode van 2 jaar. Voor beide functies is het een pre als je binding hebt met de dynamiek en diversiteit van West, bijvoorbeeld doordat je hier bent opgegroeid, of het stadsdeel goed kent via netwerken/organisaties binnen het stadsdeel.

We zijn in het bijzonder op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester, maar wanneer je geïnteresseerd bent in een andere rol binnen het bestuur, dan is dat ook mogelijk!

Voorzitter 

Als voorzitter vervul je een verbindende, leidende, en motiverende rol, zowel binnen de partij, als naar buiten toe. We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Algehele coördinatie bestuur;
 • Stimuleren van actieve discussie binnen de afdeling;
 • Activeren van de leden van de afdeling
 • Het vertegenwoordigen van (de leden van) de afdeling, zowel intern als extern;
 • Zorgen dat het bestuur als een team werkt;
 • Voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie, externen.

Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een voorzitter?

 • Een verbindende leiderschapsstijl;
 • Brede maatschappelijke en politieke belangstelling;
 • Het bewaken van de afgesproken taken en deze samen tot een goed einde weten te brengen;

Het voorzitterschap kost doorgaans één dagdeel per week.

Penningmeester 

De penningmeester heeft de volgende taken:

 • Opstellen van de begroting;
 • Beheren van de financiën van de afdeling;
 • Deelnemen aan het penningmeestersoverleg met penningmeesters van andere GroenLinksafdelingen in Amsterdam;
 • Verantwoorden van de uitgaven richting de kascommissie en op de Algemene Ledenvergadering;
 • Algemene bestuurstaken, zoals het mede organiseren van evenementen.

Het penningmeesterschap kost doorgaans twee dagdelen per maand.

Algemene bestuursleden

Daarnaast heeft het bestuur algemene bestuursleden. Als algemeen bestuurslid heb je onder andere de volgende taken:

 • Agenderen van en zorgdragen voor de uitvoering van je portefeuille
 • Deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Mede-organiseren van de ALV’s en thema-avonden
 • Ondersteunen van de andere bestuursleden. 

 

Reacties

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 14 april 2019 een reactie met korte motivatie en cv naar: amsterdamwest@groenlinks.nl
Irene of Alberto neemt dan snel contact met je op. Ook voor vragen kan je hier terecht.

 

Als je zelf geen belangstelling hebt, maar wel iemand weet die geschikt is: laat het ons weten!

 

We streven ernaar om tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling in mei de nieuwe bestuursleden te verkiezen.