Naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk op de Jan van Galenstraat, bespraken we in de stadsdeelcommissie opnieuw de verkeersveiligheid in West. Een belangrijke vraag hierbij is wat GroenLinks betreft: hoe meld je het als je een mogelijk onveilig kruispunt ziet? Waar landen die signalen van omwonenden en hoe kunnen we er nog beter voor zorgen dat signalen worden omgezet in acties om de verkeersveiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij een bepaald aantal meldingen? De gebruikers zien immers het meest. En meldingen van ‘bijna ongelukken’ waarschuwen ervoor dat er mogelijk echte ongelukken staan te gebeuren.

De portefeuillehouder binnen het dagelijks Bestuur van het stadsdeel, kersvers aangestelde Carolien de Heer, zegde toe ernaar te kijken hoe het doorsluizen van signalen beter kan. Tijdens de vergadering gaf ze aan dat signalen niet altijd op goed binnenkomen bij het stadsdeel en dat ze deze problemen herkent.

Ook neemt ze onze suggestie mee om verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren, door scholieren zelf te laten nadenken over mogelijke maatregelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Stadsdeel Noord, waar Academie van de Stad met basisschoolkinderen onderzoekt hoe gedragsverandering in het verkeer rondom de school tot stand kan komen. We zouden graag zien dat een soortgelijk project tussen studenten en scholieren ook in West van de grond komt.