We zijn tevreden met het procesvoorstel van het DB, omdat we als SDC vanaf nu nauwer betrokken zullen zijn bij het opstellen en monitoren van de plannen. Bovendien is toegezegd dat de plannen ‘SMART’ (meetbaar) worden geformuleerd, een wens die we al jaren uiten. In april wordt het onderwerp opnieuw in de stadsdeelcommissie besproken, dit keer om de participatie te bespreken. Een belangrijke aanbeveling uit het advies is namelijk dat participatie van bewoners en ondernemers op dit punt moet worden verbeterd en inzichtelijk moet worden gemaakt. Immers, bewoners geven al jaren aan niet te begrijpen hoe de gebiedsplannen precies tot stand komen en welke belangenafwegingen aan keuzes vooraf zijn gegaan. We zullen erop toezien dat voortaan vooraf wordt duidelijk gemaakt hoe en hoeveel invloed bewoners kunnen uitoefenen op de gebiedsplannen, op welke manier en op welk moment.

Het advies is hier terug te lezen.