Op voorstel van GroenLinks investeert stadsdeel West nog dit jaar extra in het vergroenen van de openbare ruimte.

Concreet betekent dit, dat in 2017 er 10.000 euro extra is voor bewonersaanvragen voor het inrichten van leefstraten. Ook is er 10.000 euro beschikbaar voor vergroening van de Witte de Withstraat. Het is een signaal aan de bewoners van West, dat GroenLinks vergroening en (meer) ruimte voor fietsers en voetgangers belangrijk vindt en bewonersinitiatieven in die richting ondersteunt.

Leefstraten    
Op initiatief van GroenLinks zijn we in West in 2016 van start gegaan met een 'pilot' leefstraten. Een leefstraat wordt, op verzoek van bewoners, voor langere tijd afgesloten voor autoverkeer zodat bewoners buiten kunnen spelen, leven en recreëren. Voor 2017 hebben inmiddels 12 geïnteresseerde straten zich aangemeld. Met het extra geld krijgen de bewoners hulp en ondersteuning bij het inrichten van hun leefstraat. 

Witte de Withstraat
Na meer dan 100 jaar verdwijnt tram 7 uit de Witte de Withstraat. Bewoners hebben een plan gemaakt voor een groene en veilige straat met onder meer een maximumsnelheid van 30 km per uur, nieuwe bomen, rechte en veilige fietspaden. Dit plan is in mei j.l. ingediend via de Stem van West en dit plan werd met 688 stemmen vóór besproken in de bestuursvergadering. Met het extra geld kan een begin gemaakt worden de Witte de Withstraat te vergroenen. De bewoners zijn momenteel in overleg met een deskundige op het gebied van bomen. Zie ook: eerste-budget vergroening Witte de Withstraat gevonden.

 

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter