Door de gemeente is een actieprogramma verkeersveiligheid opgesteld. Hierbij wordt ingezet op het aanpakken van de zogenoemde black-spots (locaties waar veel ongelukken gebeuren). GroenLinks heeft gepleit om ook locaties aan te pakken die door inwoners worden aangedragen. Dit juist om te voorkomen dat er black-spots ontstaan. Ook is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid bij bouwlocaties.