In de afgelopen twee vergaderingen van de stadsdeelcommissie werd de verrijking van de Horizon besproken, buurtcentrum in de Spaarndammerbuurt. De leden van de verschillende partijen die zijn verkozen in het gebied Westerpark zoeken al geruime tijd naar mogelijkheden om verbindingen tussen bewoners van de Spaarndammerbuurt en de Houthavens te leggen. 

Inmiddels ligt er een bestuursopdracht: het Dagelijks Bestuur wil van buurtcentrum de Horizon een ontmoetingsplek voor meer diverse bewonersgroepen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende (maatschappelijke) opgaven in de buurt. GroenLinks is blij dat nu wordt onderzocht hoe de belangrijke buurtfunctie van de Horizon, samen met bewoners en gebruikers, kunnen worden verstevigd. We zullen het verdere verloop van het participatieproces als fractie op de voet volgen!