Voorkomen van overlast

Het voeren van wilde dieren zorgt voor overlast van ratten, duiven en meeuwen. Op dit moment is het op enkele plekken in West niet toegestaan om dieren te voeren, maar voor de eenduidigheid is het beter om overal een voerverbod in te voeren. Bovendien is brood ongezond voor de dieren, ook voor eendjes.

Wel is het wat GroenLinks betreft van belang dat een algeheel voerverbod wordt ondersteund met borden op plekken waar de overlast het grootst is. Tijdens de vergadering op 26 oktober neemt de stadsdeelcommissie een besluit over het voerverbod.