Op grote schaal kopen ontwikkelaars panden op in Amsterdam West. Vervolgens zoeken de ontwikkelaars de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan en het beleid bieden om uitbouwen, aanbouwen, opbouwen, kelders en megabalkonnen te bouwen. Dit zorgt met name voor veel overlast in Oud-West. De overlast bestaat bijvoorbeeld uit afname van de privacy, afname van bezonning, maar ook uit overlast door het vele bouwverkeer in de straat. De fractie van GroenLinks nam het voortouw binnen de stadsdeelcommissie om hier een Bouwtop over te organiseren.

 

Deze vond plaats op dinsdag 18 september 2018. De avond werd door circa 150 mensen bezocht. Tijdens deze Bouwtop kon iedereen zijn of haar zorgen uiten over de bouwwoede. Aan de hand van al deze opmerkingen heeft de GroenLinks-fractie op 9 en 16 oktober concrete voorstellen gedaan aan de rest van de stadsdeelcommissie. Deze zijn unaniem aangenomen. Belangrijke punten hierbij waren:

  • bouwaanvragen en besluiten openbaar via de website
  • bezwaarschriftencommissie deels onafhankelijk
  • meer prioriteit bij handhaving van verbouwing
  • beperken juridische mogelijkheden voor realiseren van aanbouwen en balkons
  • duidelijke instructies geven aan ontwikkelaars ten aanzien van participatie

 

Al deze punten worden opgepakt door het dagelijks bestuur van stadsdeel West en het college van de stad. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn, maar GroenLinks blijft hier achter aan zitten.