In heel Nederland wordt grofvuil pas opgehaald als je het zelf weg brengt of belt dat de gemeente het komt ophalen. In West kan je het gewoon dumpen en haalt de gemeente het op. GroenLinks kiest voor verantwoordelijkheid en duurzaamheid en wil dat het buiten zetten van grofvuil alleen nog op afspraak kan. Zo worden mensen bewuster van het afval en kan gerichter en efficiënter afval opgehaald worden.