Warmtevisie

Onder leiding van GroenLinks zal Amsterdam in 2040 aardgasloos zijn. Als GroenLinks West zijn we het daar natuurlijk mee eens. We horen echter ook geluiden van inwoners die zich zorgen maken over hoe dit concreet gaat gebeuren.

We pleiten daarom om de participatie laagdrempelig en concreet te maken. Ook dient er zo snel mogelijk een planning te komen wanneer welke wijken aan de beurt zijn. Tevens moeten Verenigingen van Eigenaren actief mee worden genomen. De VvE’s zullen rekening moeten houden met extra kosten in de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP).