Het stadsdeel gaat meer Talentenbeurzen organiseren om langdurig werklozen aan de slag te helpen. De sraad heeft daar dinsdag een motie van GroenLinks over aangenomen. Eerder dit jaar werd al een succesvolle beurs georganiseerd, waarbij werkzoekenden gekoppeld worden aan welzijnsorganisaties, werkgevers en stedelijke instanties. Dankzij het voorstel van GroenLinks kunnen er volgend jaar 3 keer zoveel mensen geholpen worden.

In Amsterdam West is de werkloosheid van 8% in 2011 naar 11% in april 2013 gestegen. De verwachting is dat deze nog verder zal oplopen. Daarom is het juist des te belangrijker om te blijven investeren in mensen die aan de slag willen. Dankzij de Talentenbeurs krijgen werkzoekenden de kans om een netwerk op te bouwen, werkervaring op te doen en uit hun sociale isolatie te komen.

Emel Can, woordvoerder werk en economie, is blij dat het stadsdeel nu extra kan gaan investeren: “Het is mooi dat deze mensen nu aan een traject kunnen beginnen, zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt als de crisis voorbij is. Het kabinet geeft deze mensen nu op, terwijl je juist nu moet blijven investeren in werklozen en werkgelegenheid!”

Dit jaar werd in juni de eerste Talentenbeurs in West gehouden, ook op voorstel van GroenLinks. Lees hier Emels verslag daarvan.