In West moet je kunnen zijn wie je wilt zijn. Daarom heeft dagelijks bestuurder Fenna Ulichki (GroenLinks) op 27 oktober jl. haar actieplan Roze Agenda West gepresenteerd: een concreet plan van aanpak voor de acceptatie van LHBTs (lesbiennes, homosexuelen, bisexuelen en transgenders) en het bestrijden van homofobie in Amsterdam West. Haar actieplan zet vol in op zelfbewustzijn en het recht om te zijn wie je wilt.

Het actieplan is opgesteld na een expertmeeting met mensen uit het LHBT-veld. Bij de presentatie van het plan aan het Algemeen Bestuur waren zij dan ook uitgenodigd en kwamen vertegenwoordigers van Connecting Differences en COC Amsterdam West aan het woord.

Het plan omvat onder meer voorlichting op scholen, het stimuleren van LHBT-vriendelijkheid bij sportclubs en aandacht voor veiligheid. Bernadette Vieverich, lid van de Bestuurscommissie namens GroenLinks: Juist tolerantie en begrip vormen de kern van onze stadse samenleving, elke dag opnieuw. En GroenLinks gelooft in mensen en hun individuele vermogen voor tolerantie. De Roze Agenda West is daarom heel belangrijk voor ons.”