Ook dit jaar is er weer een nieuwe ronde West Begroot, dat werd gestart in 2018 door toenmalig portefeuillehouder  Jeroen van Berkel. Dankzij dit democratiseringsinstrument kunnen bewoners en ondernemers in West zelf plannen bedenken en bepalen bewoners vervolgens hoe ze een deel van de begroting verdelen over de ingediende plannen. We zijn als fractie blij dat dit instrument bijdraagt aan het vergroten van zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners en ook dat het budget voor dit jaar is verhoogd van 300.000,- naar 400.000,-. Je kunt nog t/m 7 augustus zelf een plan indienen via de website van West Begroot. Vanaf december kan er weer gestemd worden door bewoners in West op hun favoriete plannen: 12 januari 2024 wordt uiteindelijk bekend gemaakt welke plannen er hebben gewonnen en daadwerkelijk worden gerealiseerd.