West wil regie bij vrijwilligers houden

Onlangs stemde de deelraad van Amsterdam West in met de uitvoeringsnota van Welzijn Nieuwe Stijl. Dit beleid stimuleert de samenwerking tussen grote welzijnsaanbieders, kleine welzijnsaanbieders, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Bij een aantal vrijwilligersorganisaties leefde ongerustheid om overvleugeld te worden door de grote partijen. Dinsdag 5 juli verzekerde GroenLinks met een voorstel dat de behoeften, capaciteit en voorwaarden van vrijwilligers in zulke samenwerkingsverbanden centraal staan. Dit voorstel kon rekenen op unanieme steun in de deelraad.

Sven Meeder (woordvoerder Welzijn): "De rol van vrijwilligers in het welzijn in West is heel belangrijk. Zij hebben goede contacten in de buurt en bezitten vaak specifieke expertise. Voor de motivatie van vrijwilligers is het belangrijk dat zij zelf kunnen bepalen welke activiteiten zij uitvoeren en hoe. Bij samenwerkingsverbanden tussen de grote welzijnsorganisaties en (veel) kleinere partners, zoals vrijwilligersorganisaties, moeten de mogelijkheden en de behoeften van deze kleinere partners centraal staan."

 

Welzijn Nieuwe Stijl is het nieuwe beleid om het welzijnswerk toe te snijden op de vragen en behoeften van deze tijd. Het gaat uit van de slimme, creatieve oplossingen, onder meer doordat het welzijnswerk allianties aangaat met zorginstellingen, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, buurt- en bewonersoverleggen. Sven Meeder: "Op die manier kunnen we nu en in de toekomst de beste zorg en hulp leveren aan de meest kwetsbare mensen in dit stadsdeel."

Hieronder is het voorstel van Sven Meeder en Selma Janssen voor de eigen voorwaarden van vrijwilligersorganisaties te vinden.