In het Westerpark worden veel evenementen georganiseerd. Dit zorgt met name in de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt voor veel overlast. Dit is overlast in de vorm van geluid maar ook door wachtende taxi’s en evenement bezoekers op weg naar huis. GroenLinks houdt natuurlijk ook van een leuk feestje maar het moet wel in balans zijn met de functie die het park heeft.

 

Op 30 juli, de dag na Milkshake, organiseerde de GroenLinks-fractie daarom een wandeling door het park met buurtbewoners. Dit om te horen welke overlast er speelt en welke oplossingen hiervoor te bedenken zijn.

 

Het stadsdeel heeft inmiddels een plan van aanpak gemaakt om te kijken de balans in het park kan worden teruggebracht. De fractie van GroenLinks heeft aangedrongen op een goede maatschappelijke kosten-/batenanalyse. Hierdoor wordt beter bekeken wat de waarde is van het park voor bijvoorbeeld gezinnen van de buurt die niet het geld hebben om in de zomer op vakantie te gaan, maar graag wel wil ontspannen in het park.

 

Een ander punt dat GroenLinks heeft aangedragen is het lanceren van een app zoals die er ook al is voor het Rembrandtpark. Die bevordert de inspraak van bewoners bij de planvorming.