Winkelvoorzieningen Staatsliedenbuurt

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel West over de winkelvoorzieningen in de Staatsliedenbuurt. Steeds vaker worden winkels in de de

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel West over de winkelvoorzieningen in de Staatsliedenbuurt. Steeds vaker worden winkels in de de
Van Limburg Stirumstraat en Tweede Nassaustraat omgezet naar andere functies. Het laatste voorbeeld is de vestiging van een sportschool in het pand waar vroeger de Blokkerzat. De fractie van GroenLinks acht dit onwenselijk vindt dat dat dit ten koste gaat van het voorzieningenniveau in de wijk. Stadsdeelcommissielid Michiel Pijpers ‘Veel bewoners in de Staatsliedenbuurt zijn minder mobiel en afhankelijk van de lokale winkels, voor vastgoedeigenaren is het lucratief om de functie te wijzigen. Hierdoor ontvangen ze meer huur. Het vastgoedprobleem van de snelle jongens mag niet ons voorzieningenprobleem worden’. Het dagelijks bestuur heeft zes weken de tijd om te reageren op de schriftelijke vragen.

 

Qhttps://west.notubiz.nl/document/7712892/2/190612%20Schriftelijke%20vrag...
%20Staatsliedenbuurt