“Nee, tenzij” en niet “ja, mits”. Deze keer waren het niet mijn woorden over nieuwe hotels in de West, maar verrassend genoeg die van het college. En ze gelden niet alleen voor centrumgebied, maar voor de hele stad! Uiteraard ben ik blij dat mijn woorden het college bereikt hebben. Maar daar blijft het dan ook wel bij.

Onlangs werd in West gesproken over het nieuwe hotelbeleid. GroenLinks maakt zich zo langzamerhand grote zorgen. Het klinkt best goed en logisch, van hotelbeleid naar overnachtingsbeleid. Dat betekent dat niet alleen naar hotels gekeken wordt, maar naar alle vormen van overnachting, dus ook vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Maar 106 initiatieven voor nieuwe hotels in Amsterdam zijn nog in voorbereiding en kunnen niet gestopt worden; die komen er gewoon. Hoewel er hiervan ‘maar’ 7 of 9 in West liggen, leidt dit wel tot een toename van 20% op het huidge aantal hotelkamers in West. Daarnaast heeft West het hoogste aantal Airbnb-locaties van de stad. Niet verrassend want West wordt in alle toeristische boekjes de hemel in geprezen.

Dan is er de vrije planruimte: ruimte in bestemmingsplannen waar de komst van hotels niet expliciet verboden is. In praktijk blijkt het dan nagenoeg onmogelijk de komst van een hotel tegen te houden want juridisch is de komst van een hotel al toegestaan; een integrale afweging over de wenselijkheid van een hotel op een bepaalde plek is niet meer mogelijk. GroenLinks is blij dat het Dagelijks Bestuur van West pro-actief handelt en short stay per direct schrapt bij nieuwe bestemmingsplannen, evenals de vrije planruimte. Maar onuidelijk is hoeveel er nog gerealiseerd wordt tot alles aangepast is, totdat we daadwerkelijk uit kunnen gaan van “nee, tenzij”.

In een enthousiast persbericht werd door het college geroepen dat bij nieuwe plannen draagvlak in de buurt belangrijk was. Woorden naar ons hart! Alleen voor de goed geïnformeerde lezer zal duidelijk zijn dat dit niet geldt voor alle hotels die al in voorbereiding zijn, en waarschijnlijk ook niet voor hotelplannen in nu nog vrije planruimte. De leden van bestuurscommissies - waaronder ik zelf - mogen straks aan boze en teleurgestelde bewoners uitleggen dat hun bezwaren niet belangrijk genoeg zijn, dat wij hen niet kunnen beschermen omdat we geen mogelijkheden hebben deze plannen te stoppen, omdat we niet in staat zijn om een integrale afweging te maken over de wenselijkheid van een hotel op een bepaalde plek. Met schrikbarende aantallen kamers in 1 buurt tot gevolg, zoals in de Vondelparkbuurt Oost: 18 hotels met 1322 kamers en 3266 bedden. De balans is daar compleet zoek.

Vandaar dat ik gevraagd heb in de adviesbrief van West toe te voegen of het college kan uitleggen wat er nu precies bedoeld wordt met ‘draagvlak’. Hiermee kunnen wij straks weer richting bewoners.

Tot die tijd blijf ik mij verbazen over kleine hotelinitiatieven op plekken waar ik ze niet verwacht: zo worden alle brugwachtershuisjes in Amsterdam omgevormd tot hotelkamers. Misschien geen verkeerd idee, maar waarom allemaal en niet een paar? Waarom gaan we niet met bewoners bekijken of er een mooie invulling voor de buurt gevonden kan worden voor enkele brugwachtershuisjes? Ook de aula van begraafplaats Vredenhof lijkt een hotel te worden.

Heb je vragen over hotels? Mail me.