Sinds 1 januari is Stadsdeel West een stuk groter geworden. Dat komt doordat een deel van Sloterdijk (officieel: Sloterdijk I), dat eerst onder centrale stad viel, nu aan het stadsdeel is toegevoegd. Dit gebied gaat de komende jaren een grote transformatie doormaken. Ik was al buurtadoptant van het ondergelegen gebied Volkstuinen/Molenwerf en heb dit aansluitende gebied ‘erbij gekregen’. Via de website zal ik zo nu en dan een update geven van de vele ontwikkelingen in dit gebied.
 

Sloterdijk I is het gebied boven de volkstuinencomplexen ‘Sloterdijkermeer’ en ‘Nut en Genoegen’ dat binnen de ring ligt. Ingesloten door een snelweg en spoorlijnen, doorsneden door de enorm brede Transformatorweg. Een wellicht wat mistroostig ogend bedrijventerrein, gevoelsmatig ver weg van de bewoonde wereld omdat je er alleen kunt komen door om het volkstuinencomplex heen te fietsen. Of nog erger: met de auto via de snelweg.  Nu is het gebied gesplitst, waarbij bovengenoemd deel aan stadsdeel West is toegevoegd, de rest aan stadsdeel Nieuw-West. Moeten we blij zijn dat dit bij ons stadsdeel hoort? Ik vind van wel!

Amsterdam moet  de komende jaren een flink aantal nieuwe woningen bouwen. Hemelsbreed gezien ligt Sloterdijk I zeer centraal gelegen, direct achter het Westerpark. Het is dus best logisch om juist hier woningbouw te realiseren en de bedrijvigheid verder de stad uit te verplaatsen. De ambities zijn groot: samen met het naastgelegen gebied ‘Sloterdijk centrum’ zouden hier op termijn maar liefst 9000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar daarvoor moet er wel een heleboel gebeuren. Momenteel is woningbouw er nog verboden. Er moet dus een bestemmingsplanwijziging komen, maar eerst wordt een MER (milieu effect rapportage) aangevraagd. Dit is nodig om te weten of het gebied geschikt is voor woningen; of er geen schade aan de gezondheid ontstaat door de nabijheid van spoor, snelweg en industrie. Daar moet dan met de bouw van woningen rekening mee gehouden worden. De planning is dat het gebied tussen de volkstuinen en de Transformatorweg als eerste getransformeerd gaat worden.

Naast alle bedrijvigheid komt er al steeds meer levendigheid in het gebied. Zo is er het Mediacollege gevestigd, heeft voormalig ID&T oprichter Duncan Stuttenheim er zijn Nachtlab gevestigd, kun je tweedehands inkopen doen bij Rataplan, is er de Taqwah Moskee gevestigd en kun je 24 uur per dag met je huisdier terecht bij het Medisch Centrum voor Dieren.

Inmiddels ben ik een paar keer op een bijeenkomst met huidige gebruikers en toekomstige projectontwikkelaars aanwezig geweest. Het enthousiasme om het gebied te ontwikkelen is groot en werkt aanstekelijk. Belangrijk daarbij is het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte. Momenteel domineert de auto volop. Ik was dan ook blij te horen dat iedereen behoefte heeft aan veel meer aantrekkelijke ruimte voor fietser, voetganger en groen. Dat sluit goed aan bij wat GroenLinks belangrijk vindt en biedt dus kansen.

Zie jij jezelf hier al wonen? Pak eens de fiets en ga kijken! En probeer je een voorstelling te maken hoe dit gebied er over 10 jaar uit kan zien.
Heb je vragen of een goed idee voor dit gebied? Neem gerust contact met me op!