De cijfers tonen het keihard aan: de voorraad sociale huurwoningen holt achteruit. Met name in voormalig stadsdeel Oud-West. GroenLinks trekt zowel in West als in de centrale stad al sinds vorig jaar aan de bel om de verkoop of liberalisatie van sociale huurwoningen te stoppen. Tot op heden met weinig resultaat. Vorige week bezette oud-wethouder Roel Walraven daarom een sociale huurwoning van Stadgenoot op de begane grond in de Borgerstraat: de woning was te koop gezet, terwijl deze uitermate geschikt zou zijn voor een van de vele oudere bewoners van Oud-West die op zoek zijn naar passende woonruimte.

 

In Oud-West en De Baarsjes zijn relatief veel particuliere huurwoningen in de sociale sector. Door nieuwe landelijke regelgeving vervallen deze bij mutatie vrijwel automatisch naar de vrije sector. Het aantal corporatiewoningen is heel erg laag: 31% van de woningvoorraad. Om een gemengde wijk te kunnen behouden, is 30% een absolute ondergrens. Niet zo gek dat Stadsdeel West zich grote zorgen maakt. Geschikte woningen voor ouderen zijn helemaal zeldzaam. Jarenlang zijn juist woningen op de begane grond - die bij uitstek geschikt zijn voor ouderen - verkocht. Tegenwoordig bepaalt landelijke regelgeving dat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Iedereen is het er over eens dat dat het beste kan in hun vertrouwde omgeving, waar mensen een sociaal netwerk hebben. De meeste woningen in Oud-West zijn echter gebouwd in de 19e eeuw. Deze woningen hebben smalle trappen die ongeschikt zijn om een traplift te plaatsen. Wanneer ouderen niet meer hun woning in of uit kunnen, moeten ze verhuizen. Veel ouderen komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar doordat er de afgelopen jaren velen verkocht zijn, is het aanbod schaars.

Ruim een jaar geleden heeft de bestuurscommissie wethouder Ivens daarom een brief gestuurd om onze zorg kenbaar te maken en te vragen om een verkoopstop op sociale huurwoningen in dat gebied, met expliciet de aandacht voor behoud geschikte woningen voor ouderen. Onlangs hebben we onze zorg en het verzoek herhaald. De woordvoerder van Stadgenoot stelt in Het Parool dat er 45% sociale huur moet overblijven, dat het percentage nu 51% en dat er gewoon verkocht mag worden. Deze percentages gelden uiteraard voor de gehele stad. Het is vreemd dat de woordvoerder zo redeneert, want in de samenwerkingsafspraken met corporaties is nu juist opgenomen dat we op gebiedsniveau naar de percentages kijken, om zo in heel Amsterdam gemengde buurten te behouden. Daarom heb ik hier met PvdA en SP schriftelijke vragen gesteld.

Het actiecomité heeft de woning aan de Borgerstraat inmiddels verlaten, kondigt aan dat nieuwe acties zullen volgen, maar lijkt nu al succesvol. Woningcorporatie Rochdale zette gisteren als eerste een belangrijke stap: “een stop op verkoop van woningen in die wijken waar de sociale woningvoorraad als sneeuw voor de zon verdwijnt, waaronder West”. Hulde! Het is uiteraard te hopen dat anderen, waaronder Stadgenoot, dit goede voorbeeld spoedig zullen volgen. Zolang er naar de oproepen van Stadsdeel West onvoldoende geluisterd wordt, zullen wij Roel Walraven van harte ondersteunen in zijn strijd voor behoud van sociale huurwoningen in West! 

Heb je vragen of opmerkingen over de woningmarkt? Neem contact op met woordvoerder Yvette Hofman