We leven hier in het dichtst bevolkte stukje stad van heel Nederland, met name in Oud-West/de Baarsjes. De druk op de openbare ruimte is daarmee groot en de gemeente moet hier goed de regie op blijven houden. Dit betekent dat ik mij inzet om te kijken welke regels bijgesteld dienen te worden, waar bewoners hulp nodig hebben en nog niet ontvangen, waar het schaarse groen beschermd moet worden tegen snelle winsten. En natuurlijk waar groen kan worden toegevoegd.

Iedereen kan bij mij terecht om zijn observatie, probleem, of idee voor te leggen. Ik hoor en zie u graag!