Voordracht kandidatencommissie
Eco weet hoe politiek de hazen lopen en heeft een sterke motivatie om lokaal bij te dragen aan verbetering van de buurt. Hij heeft als programmamanager klimaatrechtvaardigheid bij een ontwikkelingsorganisatie veel ervaring met lobby op nationaal en internationaal niveau en in verschillende ontwikkelingslanden. Met een heldere manier van spreken en luisteren zien we Eco als een sterke kandidaat voor de stadsdeelcommissie, maar bovenal als iemand die, als lid of duolid, een coachende rol kan vervullen binnen de fractie.

Eco over zichzelf 
Amsterdam West: divers en dynamisch thuis voor bijna 150.000 mensen. Een buurt waar twintig jaar geleden actie gevoerd werd voor het behoud van de gebouwen in het Westerpark maar nu overlast van evenementen beperkt moet worden, waar voor velen lage inkomens de realiteit is maar door speculatie huizenprijzen de pan uit rijzen, waar diversiteit wordt gewaardeerd maar ook beschermd moet worden tegen onbegrip. Verder vragen ook de klimaatcrisis en de toekomstige Haven-Stad om sociale en inclusieve oplossingen. Graag zet ik me, met GroenLinks, in voor al deze onderwerpen in het stadsdeel waar ik al jaren met veel plezier woon!

Terug naar kandidatenlijst