Ik woon al jaren met veel plezier in de Staatsliedenbuurt. Voor mijn werk bij internationale milieu- en ontwikkelingsorganisaties ben ik vaak in het buitenland. Mede daarom vind ik het leuk en inspirerend om voor GroenLinks in mijn eigen buurt aan de slag te gaan.  lk heb met veel plezier meegedaan aan de huis-aan-huis acties voor de verkiezingen. Goed om van buurtgenoten zelf te horen wat ze bezig houdt. Graag zet ik me nu in als voorzitter van het bestuur. Ik hoop mijn ervaring in diverse teams en in politieke besluitvorming voor klimaatrechtvaardigheid in te kunnen zetten voor Groenlinks in Amsterdam-West. Maar ik hoop en verwacht ook veel te kunnen leren van de actieve buurtgenoten en GroenLinksers!