Voordracht kandidatencommissie
Thamar heeft zich het afgelopen jaar zeer nuttig bewezen in de steunfractie. Hier heeft ze de fractie bijgestaan met het uitzoeken van informatie en het opstellen van adviezen. De kandidatencommissie waardeert de rustige en gedegen uitstraling van Thamar. Thamar zal zich niet snel iets wijs laten maken. Binnen de soms hectische omgeving van het Amsterdamse politieke landschap kan Thamar een baken van rust en stabiliteit zijn voor de fractie. De traditionele groene waarden van GroenLinks worden door Thamar zowel qua woord als daad beleden door haar deelname in stadstuinen en andere lokale corporaties. Hiermee heeft ze een sterk netwerk in Bos en Lommer.

Thamar over zichzelf
Er wordt veel geƫxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie, van inspraak bij de herinrichting van straten tot burgerinitiatieven met wormenhotels. Deze nieuwe vormen van burgerparticipatie zijn wisselend succesvol en ondergaan een steile leercurve. Ze zijn van belang voor het vertrouwen in onze democratie. Maar voor het slagen ervan is het ook belangrijk dat de stadsdeelcommissie meekijkt en een stem voor burgers is, waar nodig. Zelf heb ik in het verleden meegewerkt aan een Europees burgerinitiatief voor persvrijheid en een Nederlandse conferentie over burgerparticipatie. Nu ben ik actief bij een buurttuin in Amsterdam West. Na 10 jaar in meer of mindere mate actief te zijn geweest voor GroenLinks, stel ik me met veel enthousiasme kandidaat als stadsdeelcommissielid.

Terug naar kandidatenlijst