Ik wil dat Amsterdam West zich verder ontwikkelt als een buurt waarbij verhalen verteld mogen worden vanuit verschillende groepen waar iedereen betrokken voelt en de belangen van elke buurtbewoner behartigen. Graag wil ik hieraan bijdragen als een Amsterdammer met een niet-westerse achtergrond en als een Queer individu in de samenleving.