Buurtgerichte benadering

Amsterdam West heeft een rijkdom aan verschillende buurten. In de Vondelparkbuurt in Oud-West spelen andere dingen dan in de Gulden Winckelbuurt in Bos en Lommer. Daarom wil GroenLinks dat het stadsdeel samen met bewoners aan de slag gaat om onze buurten nog mooier te maken.

Mercatorplein Amsterdam West | Foto Ewoud Huibers, copyright via stadsdeel West
Mercatorplein Amsterdam West | Foto Ewoud Huibers, copyright via stadsdeel West

Amsterdam West is een groot stadsdeel met ruim twintig buurten. Voor iedere buurt is de afgelopen periode een werkwijze ontwikkeld om bewoners bij de ontwikkelingen van hun directe omgeving te betrekken. GroenLinks wil ook de komende vier jaar verder met ‘buurtgericht werken’. Belangrijke groepen bij buurtgericht werken zijn de bewonersgroepen en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor initiatieven in de buurten. Daarbij bepalen de bewoners wat belangrijk is voor de buurt (agenda van de buurt), kunnen zij initiatieven nemen in de buurt (bewonersinitiatieven) en krijgen ze een grote rol bij herinrichtingen. Dat wil GroenLinks verder versterken. Het stadsdeel faciliteert en de bewoners krijgen de ruimte.

Dankzij GroenLinks Amsterdam West:

  • Kunnen bewoners zelf prioriteiten op de buurtagenda zetten en het buurtbudget verdelen om de buurt samen te verbeteren.
  • Krijgen bewoners zo veel mogelijk de ruimte om hun initiatieven te ontplooien, zonder ingewikkelde procedures.
  • Hebben bewoners in coproductie met het stadsdeel hun straat, plein of plantsoen ontworpen 

In 2018: 

  • Zijn er substantiële buurtbudgetten voor de ondersteuning en de uitvoering van de agenda van de buurt en initiatieven van bewoners. 
  • De accommodaties die buurtbewoners kunnen gebruiken voor buurtinitiatieven en activiteiten (multifunctionele accommodaties) zijn behouden gebleven.