Fietsen

GroenLinks Amsterdam West wil dat het nog prettiger fietsen wordt in ons stadsdeel. Dat betekent dat fietspaden overal goed onderhouden zijn en verboden terrein voor snorscooters. Ook wil GroenLinks dat er genoeg plekken zijn om je fiets te parkeren. Bijvoorbeeld door flexibel gebruik van autoparkeerplekken als fietsparkeerplek in winkelstraten. 

Fietspad Scootervrij Kinkerstraat, Amsterdam West
Fietspad Scootervrij Kinkerstraat, Amsterdam West

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in Amsterdam en het fietsgebruik neemt nog steeds toe. Dat is mooi, want fietsen vervuilt niet en is bovendien goed voor de gezondheid. Daarom moet het ook makkelijk zijn om snel en veilig door de stad en het stadsdeel te kunnen fietsen. Dit kan binnenkort dankzij de Groene Lopers voor de Fiets, die GroenLinks Amsterdam introduceerde.

Dankzij GroenLinks Amsterdam West:

  • Zijn er twee fietsstraten gerealiseerd, waar fietsers voorrang hebben en auto's te gast zijn.
  • Heeft er een succesvolle proef plaatsgevonden met een scootervrij fietspad in de Jan Pieter Heijestraat.
  • Komen er Groene Lopers voor de Fiets die aansluiten op het regionaal openbaar vervoer, zodat het voor meer forensen een volwaardig alternatief wordt voor de auto.

In 2018:

  • Heeft de fiets prioriteit door de aanleg van meer fietsstraten. Dit kan ook in straten met vrije trambanen.
  • Zijn vrijliggende fietspaden ten minste 2,5 meter breed. Indien nodig worden daar parkeerplaatsen voor opgeheven of eenrichtingverkeer voor auto’s ingevoerd.
  • Zijn alle fietspaden scootervrij.
  • Zijn er doorgaande fietsroutes in West. Deze zijn zo ingericht dat fietsers zich gemakkelijk in alle windrichtingen kunnen verplaatsen, sluiten deze aan op stedelijke fietsroutes en de fietsroutes die Amsterdam met de ommelanden verbinden. Daarbij moet worden gedacht aan aanpassing van de verkeerslichten, kruisingen, de breedte van fietspaden, en het autovrij maken van routes.
  • Zijn fietspaden goed onderhouden. Jaarlijks wordt er onderhoud gepleegd waarbij oneffenheden worden geëgaliseerd.