De horeca in Amsterdam West maakt het stadsdeel bruisend en divers en dat moet zo blijven. GroenLinks staat achter creatieve horeca-ondernemers die hun ideeën in West ten uitvoer willen brengen. Tegelijkertijd zijn soms maatregelen nodig om de woon- en leefomgeving van bewoners te beschermen. In plaats van rigide regels zijn hiervoor maatwerk en direct contact met de omwonenden nodig.