Kunstenaars en creatieve ondernemers maken West tot een levendig stadsdeel, dat veel te bieden heeft. GroenLinks wil zich inzetten voor een goed werkklimaat voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Dat kan door het beschikbaar stellen van betaalbare ateliers, broedplaatsen en oefenruimtes voor alle kunstdisciplines. Gemeentelijke panden waarin ateliers gevestigd zijn, hebben een lagere huurprijs. Daarbij wordt gelet op een goede doorstroom voor jonge kunstenaars.

West kent een breed palet aan culturele voorzieningen, en er zijn mensen die werken in de creatieve of culturele sector. Door de beschikbaarheid van goedkope woningen en werkruimte, was West van oudsher aantrekkelijk voor creatieve talenten. Er zijn vele kleine buurttheaters, theaterzalen en podia, galeries en kunstenaarsinitiatieven. Die zijn belangrijk voor de culturele humuslaag van de hele stad. Binnen hun buurt zijn ze belangrijk voor de sociale humuslaag. Creatieven kijken met open blik en nieuwsgierigheid naar andere culturen en leefstijlen. Een dergelijke houding is van belang voor samenhang in onze samenleving.

Dankzij GroenLinks:

  • Zijn in buurten met grote uitdagingen, kunstenaars uitgenodigd om mee te denken en/of te werken aan een betere buurt. 
  • Krijgen kunstenaars en creatieve ondernemers zo veel mogelijk de ruimte.

In 2018:

  • Zijn kleine cultuursubsidies voortgezet.
  • Stoot het stadsdeel geen werk- en atelier­gebouwen af, zonder dit streng te toetsen. Dergelijke panden worden niet verkocht als het niet meer oplevert dan de incidentele verkoop van dit tafelzilver.