Wanneer iemand hulpbehoevend wordt staan er gelukkig vaak familie, vrienden en kennissen op om te ondersteunen en, waar nodig en mogelijk, zorg te verlenen. Deze mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar de druk op hun schouders kan niet onderschat worden. GroenLinks wil uitstekende ondersteuning voor deze waardevolle bewoners om te voorkomen dat ze overbelast raken.