Mantelzorg

Wanneer iemand hulpbehoevend wordt staan er gelukkig vaak familie, vrienden en kennissen op om te ondersteunen en, waar nodig en mogelijk, zorg te verlenen. Deze mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar de druk op hun schouders kan niet onderschat worden. GroenLinks wil uitstekende ondersteuning voor deze waardevolle bewoners om te voorkomen dat ze overbelast raken.

In 2018:

  • Zijn er voor mantelzorgers en informele zorgverleners ¬†uitstekende voorzieningen beschikbaar op het gebied van¬†

  • Scholing, respijtzorg (tijdelijk overdragen van zorgtaken) en logeervoorzieningen.

  • Worden informele netwerken door het stadsdeel ondersteund om ervaringen en expertise uit te wisselen en steun te bieden

  • Is het professionele welzijnswerk zo opgezet dat ze met de mantelzorger werken, niet erlangs.