Het stimuleren van natuurbeleving en biodiversiteit in de stad is een speerpunt van GroenLinks. Het vergroenen van de woonomgeving met postzegelparkjes, geveltuinen, groene daken en buurtmoestuinen maakt bewoners bewust van de waarde van natuur en draagt bij aan de biodiversiteit.

GroenLinks wil de hoofdgroenstructuur beter onderling verbinden en koppelen aan de bestaande natuur buiten de stad. De ontwikkeling van de Brettenzone als natuurlijk ruigtegebied wordt voortgezet.

Dankzij GroenLinks:

  • GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat parken en andere groene plekken in West ecologisch aangelegd en beheerd worden, met bomen, struiken en bloemen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en bijen. 
  • Bij onkruidbestrijding wordt geen gif gebruikt. 
  • Loopt er een groen lint door Amsterdam West die alle groene plekken met elkaar verbindt.

In 2018: 

  • Is biodiversiteit en natuurbeleving bevorderd, onder andere door bij ruimtelijke plannen steeds een verbetering van biodiversiteit en natuurbeleving als uitgangspunt te nemen. Daarbij wordt ook de lichtvervuiling verminderd.
  • Is het aantal geveltuintjes ieder jaar met 200 uitgebreid.