Goed onderwijs voor iedereen is de basis van een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt om van het leven iets moois te maken. Waarin ieder kind zich zelfstandig kan ontwikkelen, zonder dat zijn toekomst al vastligt op basis van opleidingsniveau, inkomen of achternaam van zijn ouders.

Zelfs met toegankelijk en hoogstaand onderwijs voor iedereen is succes in het leven meestal niet alleen eigen verdienste. Opvoeding, omgeving en aangeboren talenten – factoren die je niet zelf in de hand hebt – spelen eveneens een belangrijke rol.

Dit besef geeft ons als samenleving en als stadsdeel de verantwoordelijkheid mensen met minder goede startposities vooruit te helpen en spoort ons aan tot eerlijk delen.

Dat betekent ook dat onderwijs al jong begint en een leven lang doorgaat. Met tweede en derde kansen voor wie dat nodig heeft. Met taalonderwijs voor nieuwkomers en bijscholing of omscholing voor hen die op de arbeidsmarkt buiten de boot dreigen te vallen.