GroenLinks wil dat het stadsdeel meer werk maakt van het gescheiden inzamelen en recyclen van afval, en bij het inzamelen van grofvuil meer samenwerkt met kringloopbedrijven.

Dankzij GroenLinks: 

  • Vindt er meer afvalscheiling dicht bij huis plaats dankzij promotie promotie van het stadsdeel en uitbreiding van afvalscheiding dicht bij huis (papier, glas, textiel, plastic, wit- en bruingoed, klein chemisch afval). Bijvoorbeeld met de Blipvert.
  • Worden kringloopwinkels vergoed voor recyclen van afval.
In 2018:
  • Is het recyclen van grondstoffen bevorderd door het voor bewoners gemakkelijker te maken om afval gescheiden aan te bieden.