Veel Amsterdammers willen hun eigen energie opwekken en groene energie gebruiken. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. GroenLinks wil dit mogelijk maken. 

Dankzij GroenLinks:

  • Bevordert het stadsdeel het opwekken van windenergie en het plaatsen van zonnecollectoren op overheidsgebouwen en bij VVE's.
  • Kunnen bewonersgroepen nu ook op andermans daken - zoals bijvoorbeeld bedrijfsdaken - zonne-energie opwekken. 
  • Stimuleert het stadsdeel de vermindering van energiegebruik met voorlichting door energie-adviseurs en het aanbieden van een gratis energiebox voor minima-gezinnen. 

In 2018:

  • Is er een Energieteam dat bedrijven stimuleert vergaande energiebesparende maatregelen te nemen. De wet Milieubeheer is daarbij een belangrijk middel om bedrijven te bewegen ten minste die maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Handhaving daarvan krijgt prioriteit.

  • Het stadsdeel stimuleert vermindering van energiegebruik door het ondersteunen van zelforganisaties van bewoners, het aanbieden van natuur- en milieu-educatie en het versneld plaatsen van slimme meters.