Op donderdag 14 november organiseert GroenLinks Amsterdam West een Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een themabijeenkomst over onderkelderen in het stadsdeel.

Algemene Ledenvergadering

De avond begint met de ALV die start om 19.15 (inloop vanaf 19.00). De agenda is voorafgaand aan de vergadering beschikbaar op onze website. De ALV duurt tot 20.00. We praten na met wat koffie en thee en om 20.15 begint de thema-avond over verkeldering.

Datum: donderdag 14 november 2019
Inloop ALV: 19.00
Start ALV: 19.15
Locatie: Kantine Korfbalclub Sporting West, Klönneplein 10

Themabijeenkomst: onderkeldering

Het bouwen van kelders is populair in stadsdeel West. Door ondergrondse uitbreiding kunnen vierkante meters aan een woning worden toegevoegd. Met het uitgraven van een woonkelder is in Amsterdam een kapitaal te verdienen. Maar het betekent ook aanzienlijke overlast voor de buurt. Het graven kan leiden tot verzakkingen en regenwater kan door de kelders niet meer goed wegstromen.

De stadsdeelcommissie wil graag kijken wat de precieze problemen zijn en wat er aan kan gebeuren. Naar aanleiding van een enquête die GroenLinks-stadsdeelcommissielid Anneke Veenhoff heeft uitgezet, kijken we naar de vraag: Wat vindt de buurt van onderkelderen en wat willen we er mee? 

Meer informatie over sprekers volgt op onze website.

Datum: donderdag 14 november 2019
Inloop themabijeenkomst: 20.00
Start themabijeenkomst: 20.15
Locatie: Kantine Korfbalclub Sporting West, Klönneplein 10

Ook als je geen lid bent van GroenLinks ben je van harte welkom voor de themabijeenkomst.

We hopen jullie daar te zien!