Het werk van de stadsdeelcommissie Amsterdam West beperkt zich niet alleen tot ons eigen stadsdeel. Onze fractieleden geven ook reacties en advies op stedelijke plannen. Op die manier krijgen de signalen uit West een plek in stedelijk beleid. We zijn trots dat onze punten nu in het Actieplan Geluid van de gemeente Amsterdam worden opgenomen, zoals het beperken van geluidshinder bij bouwactiviteiten en het voorkomen van overlast door laagfrequent geluid.

Zo is bijvoorbeeld de wens om in het actieplan Geluid meer aandacht te besteden aan laagfrequent geluid overgenomen. Vanuit de stadsdeelcommissie West is verzocht om meer aandacht te besteden aan de wijze van bevestiging en plaatsing van warmtepompen.
Het college van burgemeester en wethouders deelt de zorg dat de landelijke geluidsnormen in een dichtbevolkte stad als Amsterdam niet in alle situaties voldoende bescherming beidt aan bewoners. Bijvoorbeeld wanneer bij gesloten bouwblokken met binnentuinen veel warmtepompen worden geplaatst, kan de geluidsoverlast voor bewoners erger zijn dan bij rijtjeshuizen. In het nieuwe Actielan Geluid zegt het College toe hiervoor extra aandacht te hebben.

Ook is ons advies om geluidshinder door bouwactiviteiten te beperken verwerkt in het actieplan. In het actielan geluid is een actie opgenomen om onder meer ook de aanpak voor kleinere bouwwerken en verbouwingen te betrekken bij de evaluatie van de Richtlijn Bouwlawaai. Ook wordt de verantwoordelijkheid voor de geluidsmetingen bij de aannemer gelegd. 

 

 

Tweet actieplan geluid