Op dinsdag 17 mei is het Algemeen Bestuur van West akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel ‘Flexstraten’, dat was ingediend door de fracties GroenLinks, D66, PvdA, SP en de Piratenpartij. Alleen de VVD stemde tegen in de bestuurscommissievergadering.

Het idee van Flexstraten ontstond nadat enkele deelnemers van de Burgertop Amsterdam op bezoek kwamen bij het Algemeen Bestuur op 27 oktober 2015. Eén van de bezoekers bracht zijn idee naar voren om 'flexstraten' te introduceren: tijdelijke uitvoering van infrastructurele maatregelen om ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers, zodat kan worden onderzocht of de maatregel effectief is en wat de gevolgen zijn. Meerdere fracties gaven aan dit een interessant voorstel te vinden onder andere omdat het gebruik van de openbare ruimte en de balans tussen fietser, voetganger en auto regelmatig tijdens bewonersbijeenkomsten aan de orde komt.

Het voorstel werd zeer positief ontvangen door het dagelijks bestuur en portefeuillehouder Fenna Ulichki (GroenLinks): “We kunnen niets anders dan enthousiast zijn over dit initiatief van de fracties. Het betekent meer ruimte, meer groen en meer leefbaarheid in onze straten.”

Ook de GroenLinksfractie is erg enthousiast dat het initiatiefvoorstel met zoveel partijen is ingediend en is aangenomen. “Met dit voorstel kiezen we voor de wandelaar en de fietser, in plaats van voor de auto. Het is belangrijk dat we in Amsterdam West deze keuze nú maken om dit drukbevolkte stadsdeel leefbaar te houden voor iedereen", aldus Dorrit de Jong, initiatiefnemer van het plan (lees ook haar eerdere blog hierover).

In het voorstel Flexstraten gaan scooters versneld naar de rijbaan, wordt ingezet op meer fietsparkeerplekken en wordt gestart met de pilot ‘leefstraten’ tijdens de zomervakantie. Leefstraten zijn straten die een maand autovrij gemaakt worden, zodat de bewoners op straat kunnen ‘leven’: spelen, wandelen, lezen, tafeltennissen, zwemmen, barbecueën, sporten, et cetera. Veel bewoners zijn op vakantie dus er zijn minder auto’s en de bewoners die er nog wel zijn parkeren vier weken om de hoek. Je kunt jouw straat nog tot en met 22 mei aanmelden als leefstraat via het aanmeldformulier of via www.facebook.com/leefstraten.