Stel je voor… Straten die in de zomer autovrij zijn. Fietspaden waar geen snorscooters meer mogen rijden. En dat je jouw fiets gewoon voor de deur kwijt kan.

In West gaan we door middel van experimenten dit ideaal een stap dichterbij brengen. Tijdens de Burgertop Amsterdam vertelde Mischa Woutersen, bewoner van West en lid van De Stadshub, dit najaar in de bestuurscommissie over zijn idee voor "Flexstraten": Tijdelijke aanpassing van de straat om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers.

Wij als GroenLinksfractie vinden dit een geweldig idee: door te experimenteren met kleine veranderingen kunnen we onderzoeken wat de gevolgen zijn en of de aanpassing een goed idee is. Ook kunnen bewoners die aanvankelijk misschien sceptisch zijn, zien wat er gebeurt als we kiezen voor de voetganger en de fiets.

Wat zijn de zaken die we écht nog graag willen in West, maar die niet zo makkelijk te realiseren zijn vanwege stedelijk beleid en wellicht bij wijze van experiment wel kunnen? Na een flinke brainstormsessie en fietstochtjes door het stadsdeel kwam ik op:

  • Meer autovrije straten: onze openbare ruimte is in eerste instantie de plek waar bewoners kunnen leven, niet de plek waar auto's stil kunnen staan. In de gemeenteraad is een CDA/GroenLinks motie aangenomen voor een pilot 'Leefstraten', waarbij straten gedurende vier weken in de zomervakantie dicht gaan zodat bewoners er kunnen wandelen, lezen, spelen, bbq-en, etc. In West maken we dit mogelijk en kunnen bewoners aan de slag met leefstraten. Het stadsdeel faciliteert wat nodig is.
  • Eindelijk die snorscooters van het fietspad: in de Jan Pieter Heijestraat is al jaren een proef waarbij de straat 30 km zone is gemaakt, en de snorders op de rijbaan gaan. Waarom doen we dat niet op meer plekken? Na goed zoeken bleken zowel de Jan Evertsenstraat als de Bilderdijkstraat goede kandidaten te zijn.
  • Fiets boven auto: Op sommige plekken in West is nauwelijks ruimte om je fiets te parkeren, maar er zijn heel veel parkeerplekken voor auto's. Daarom hebben we goed gekeken waar in West de autoparkeerdruk laag is en we autoparkeerplekken tijdelijk kunnen gebruiken voor meer fietsenrekken. Als dit niet tot problemen met de parkeerdruk leidt, kan de verandering definitief worden.

Ongetwijfeld zien anderen vele beren op de weg. 'Waar moet de auto dan staan?', 'Is de parkeerdruk niet al te hoog?', 'Hoe weten snorders dan waar ze de weg op en af moeten?', 'Gaan auto's zich wel houden aan de maximale snelheid van 30 km/u?'. Veel vragen en veel zorgen. Vaak zonder enige grond. Wij zeggen: ga dit eerst eens proberen. Met inachtneming van veiligheid. Natuurlijk goed handhaven. En als het tot ongewenste effecten leidt, dan is het gemakkelijk terug te draaien.

Bijna alle partijen van het Algemeen Bestuur in West (D66, SP, PvdA, Piratenpartij) vulden het voorstel aan met ideeën en hebben het mede-ondertekend. Gezamenlijk dienden we het in. Deze week kregen we positieve reactie van het Dagelijks Bestuur: De Leefstraten gaan er gewoon komen. Wil je jouw straat een leefstraat maken, of ben je benieuwd naar andere voorstellen? Lees dan dit bericht.

Over de snorscooters van het fietspad gaat GroenLinks portefeuillehouder Fenna Ulichki in gesprek met de wethouder. West wil het, schreef het Parool al, nu de centrale stad nog. En de helft van de voorstellen om meer fietsparkeerplekken te maken, kan waarschijnlijk uitgevoerd worden: op het Mercatorplein, de Joos Banckersweg, Van Oldenbarneveldtstraat en Admiralengracht-west is de parkeerdruk laag genoeg om tijdelijk extra fietsenrekken te plaatsen.

26 april vergadert het Algemeen Bestuur over het initiatiefvoorstel en op 17 mei wordt erover besloten. Daarna kunnen we aan de slag en komen die autovrije straten en scootervrije fietspaden echt in zicht!

Dorrit de Jong is buitengewoon lid van de bestuurscommissie Amsterdam West namens GroenLinks.