Vanwege de klaarblijkelijke verwarring had ik dagelijks bestuurder Ester Fabriek verzocht met de bewoners eerst in gesprek te gaan. De kap werd gestopt en uitgesteld en het gesprek werd gepland. Een 20 tal bewoners verzamelde zich rond de boom om te protesteren tegen de kap van “hun” mooie oude boom. Twee bomenexperts van de gemeente legden uit wat de toestand van de boom was en hoe men te werk gaat bij de beoordeling van bomen in Amsterdam. En, helaas, helaas, begrepen we dat er in dit geval eigenlijk geen enkele mogelijkheid was om de boom nog te redden of nog iets langer te behouden. 

10 airco’s

Ik maak me al jaren hard voor een zorgvuldige afweging van de kap van bomen. Met name oude bomen vragen extra zorgvuldigheid omdat juist die zo hard voor ons aan het werk zijn. Vanaf het dertigste levensjaar draagt een boom optimaal bij aan het klimaat. Een grote boom staat zelfs gelijk aan 10 airco’s! Belangrijk dus om soms toch nog een second opinion te vragen bij gebreken, of te zoeken naar maatregelen waardoor de boom toch nog langer kan leven. Daarnaast zijn er vooral bij herinrichtingen door creatief tekenen, denkwerk en out of the box oplossingen soms meer bomen te behouden dan eerst voorzien. Ook dat vergt elke keer inspanning van bomenliefhebbers en alerte stadsdeelcommissieleden.

ID nummer

Amsterdam doet het inmiddels al behoorlijk goed, ook in vergelijk tot andere steden. Zo hebben alle bomen in de openbare ruimte een eigen nummer en is er een kaart op de website met alle bomen en een heuse bomenboekhouding. Alle bomen worden door boom deskundigen regelmatig beoordeeld op gezondheid en veiligheid en dat wordt vervolgens op de kaart aangegeven. Alleen als het echt niet anders kan worden ze gekapt. 

Ondoordringbaar Woud 

Toch kan en moet het vooral wat betreft de communicatie nog een stuk beter. De situatie op het Van Beuningenplein was daarvan een goed voorbeeld. Het woud van bekendmakingen, kennisgevingen, opvragen van stukken, uitzoeken om welke boom het gaat en de reden van kap blijkt voor veel mensen echt ondoordringbaar. Met als gevolg veel frustratie. Men begrijpt niet waarom een boom met nog zulk mooi groen bladerdak überhaupt gekapt moet worden; men weet niet waar en hoe bezwaar te maken, termijnen blijken reeds verstreken enz enz. Dit zet de relatie tussen de gemeente en burgers onnodig onder druk. Daar moeten we vanaf en de oplossing is in dit geval volgens mij vrij simpel.

Al eerder pleitte ik voor een “Bomenbord”. Dit is een bewezen doeltreffend middel en in lijn met het eerder door ons gelanceerde “bouwbord” dat inmiddels over heel Amsterdam is uitgerold. Een bord wordt bij een te kappen boom geplaatst: daarop een qr code waarmee je direct bij de vergunning uit komt. Zo kan iedereen op tijd zien wat er aan de hand is en hebben mensen indien ze dat nodig vinden de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het bord blijft na de kap staan totdat de nieuwe boom geplant is. Die afgezaagde stompjes staan er immers vaak hemeltergend lang tot er eindelijk een nieuwe boom kan worden geplant. In de tussentijd kun je dan tenminste lezen wat voor mooie nieuwe boom er geplant gaat worden en wanneer. 

Resten er nog 2 concrete verbeterpunten: In de bekendmaking van een kapaanvraag moet nog het ID nummer van de boom worden vermeldt. Nu moet je dat heel omslachtig eerst opvragen om uit te zoeken over welke boom het precies gaat. Dit is vooral bij “bulkbekendmakingen” van meerdere kapvergunningen echt problematisch. Terwijl de kaart er al gewoon is!

Daarnaast moet de site van Amsterdam met bekendmakingen nog verder verbeterd. Nav mijn schriftelijke vragen zijn er wel reeds belangrijke verbeteringen aangebracht maar nog steeds doet de omgevingsalert waar veel mensen op geabonneerd zijn en die op postcode werken het niet. Vertrouw daar voorlopig dus nog niet op. Ik ga onze groene portefeuillehouder weer aan de jas trekken hierover en ook betreft het bomenbord blijven we volhouden.

Amsterdammers zijn gehecht aan hun bomen en steeds meer mensen zijn zich langzamerhand bewust van het belangrijke werk wat deze Amsterdammers dag in dag uit voor ons staan te doen. Dat hoef ik jullie niet meer uit te leggen. Hup #boombewustzijn!

Meer lezen:

schriftelijke vragen problemen kap 81 bomen

schriftelijke vragen kap 79 bomen 

memo aan sdc beslissing op bezwaar en aanpassen werkwijze

uitspraak bezwaarcommissie betreft rood kruis zie 6 ad B

AT5 van beuningenplein