Samenwerken, het lijkt met de huidige nationale perikelen rondom de formering wel het moeilijkste wat er is. Ook in de stadsdeelcommissie West bespeur ik sinds de zomer reeds een stijging van politiek profileren en managen van beeldvorming. ‘Ik wil dit hier nog wel gezegd hebben.’ U kent het wel. En zo zit je zomaar tot middernacht te vergaderen. Met ‘gezegd hebben’ verandert er natuurlijk niet veel. Daarvoor moet je toch echt met een concreet voorstel (en een meerderheid) op de proppen komen. En dat kost nou eenmaal veel meer tijd, werk en voorbereiding dan een onderwerp op hoge poten aanstippen tijdens de rondvraag.

Maar we kunnen het wel in West, en onze fractie in het bijzonder. Vaak genoeg ontstaan er mooie samenwerkingen tussen partijen. Dat leidde afgelopen maand nog tot het resultaat dat onze stadsbomen nu een langer en gezonder leven krijgen! Ons gemeenteraadslid Jenneke van Pijpen diende een motie in in de gemeenteraad, op basis van mijn unaniem in West aangenomen advies over het Werken rond bomen. De motie werd aangenomen en zal nu worden uitgevoerd.

Dus geen containers en hele pallets stoeptegels meer op boomspiegels, waardoor de boom ondergronds schade oploopt. Geen latjes meer tegen de stam waar dan toch van alles tegen aan gezet wordt, maar gewoon een groter hek rondom de boom zodat het niet fout kàn gaan. 

Daarnaast komt er een verplichte Bomen Effect Analyse, die nu voor het eerst gaat worden vastgelegd in de vergunning. Die analyse bestond op zich al en werd bij gemeentelijke projecten al vaker gehanteerd, maar omdat het bij grote projecten vaak een getouwtrek is tussen allerlei instanties kwamen de bomen toch geregeld in de verdrukking. Niet zelden ontstond er protest van omwonenden die hun geliefde bomen dreigden te verliezen. Dan werd de zaak nogmaals bekeken en kwam aan het licht dat het groeivak voor de boom eigenlijk niet perse vierkant hoefde te zijn, maar dat het ook best met een lange langwerpige groeiplaats opgelost kon worden. Of dat de elektriciteitskabels toch wel met een bocht kunnen i.p.v. standaard en goedkoper recht door.

Kortom, een beetje out of the box denken voor de boomwortels doet wonderen. De boom vertegenwoordigt immers behalve een belangrijke emotionele waarde ook een economische klimaat-opbrengst-waarde. Dat begint iedereen zich zo langzamerhand te beseffen en met deze motie kunnen we nu de groen-ambities van GroenLinks in de praktijk beter veiligstellen.

Dan blijven we nog wel zitten met het feit dat als bomen toch gekapt moeten worden, wegens ziekte en andere dringende redenen, het dan zo’n rot gezicht is: die stompjes. Het duurt bovendien lang voordat er eindelijk een nieuwe boom geplant kan worden. Wortels moeten afsterven, de gemeente moet rekening houden met het juiste plantseizoen, etc. Ons bestuurslid Ruud had een heel goed idee: zet een bord bij zo’n afgehakte boomstronk waarop staat waarom de boom is gekapt, wanneer er een nieuwe wordt geplant en wat voor mooie boom dat wel zal zijn. Daar ga ik me aansluitend voor inzetten, zodat u binnenkort zo’n bord kunt aantreffen. Zo zie je wat voor winst samenwerking kan opleveren, in dit geval binnen GroenLinks: fractie, bestuur, DB en de gemeenteraad, iedereen op de bres voor groen. Lang leve de bomen!