Jongeren moeten gehoord worden, zeker bij alles wat betrekking heeft op hun directe leefomgeving. Daarom vroeg GroenLinks eind augustus om bij de gebiedsplannen extra aandacht te besteden aan de mening van jongeren en een apart traject op te starten om kinderen en jongeren te betrekken bij het opstellen van de gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur zegde toe dat te doen. 

Nu, een half jaar later, heeft portefeuillehouder Jeugd Fenna Ulichki (GroenLinks) de resultaten gepresenteerd. Stichting Alexander heeft in alle gebieden jongeren geïnterviewd door middel van enquêtes, panelgesprekken en straatinterviews. Het onderzoek is te vinden op de website van het Algemeen Bestuur van stadsdeel West, bij de vergaderstukken op 15 maart. De uitkomsten zijn verwerkt in de gebiedsplannen 2016.

De jongerenparticipatie landt nu in de gebiedscyclus en via jongerenplatforms en de kinderwijkraden, zodat meer jongeren kunnen meepraten over hun buurt.

GroenLinks-woordvoerder Dorrit de Jong is tevreden met de uitvoering van deze toezegging en zal zich er hard voor maken dat volgend jaar weer en nog meer wordt ingezet op jongerenparticipatie bij het opstellen van de gebiedsplannen.