Op 21 maart 2018 vinden in Amsterdam voor het eerst verkiezingen plaats voor ‘stadsdeelcommissies’. Dit houdt in dat Amsterdammers op die dag niet alleen gaan stemmen voor de gemeenteraad, maar ook voor een commissie van buurtbewoners die tot taak krijgt om het dagelijks bestuur van hun stadsdeel gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die spelen in de buurt.

GroenLinks Amsterdam West zal met een eigen kandidatenlijst deelnemen aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie van Amsterdam West (zie ook onze oproep; Gezocht: Kandidaten voor de stadsdeelcommissie). Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West heeft een kandidatencommissie benoemd die tot taak heeft om een voordracht op te stellen voor de kandidatenlijst. De Algemene Ledenvergadering (ALV) besluit uiteindelijk over (de volgorde van) de kandidatenlijst. Deze ALV zal plaatsvinden in januari 2018 (nader bericht volgt!). Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West heeft de volgende opdracht geformuleerd voor de kandidatencommissie van GroenLinks Amsterdam West:

Opdracht aan de kandidatencommissie GroenLinks Amsterdam West

 

 

 

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter