Alle GroenLinksers uit Amsterdam West zijn op donderdag 18 januari van harte welkom bij de algemene ledenvergadering van de afdeling.

Tijdens deze verkiezings-ALV worden de kandidatenlijsten vastgesteld voor de aanstaande verkiezingen van de stadsdeelcommissie.

 

Wanneer: Donderdag 18 januari 2018

Waar: Podium Mozaïek (Bos en Lommerweg 191)
(In zaal de ‘Studio’ - voorbij de bar naar links en dan einde van de gang rechts)

Aanvang: 19.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur
Kom op tijd, er wordt gecontroleerd of je stemgerechtigd bent :-)

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Benoemen stemtelcommissie

5. Vaststellen verslag ALV 28 september 2017

6. Voorstel afschaffen lokale afdracht

7. Vaststellen begroting 2018 (toelichting)

8. Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter

9. Vaststellen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de stadsdeelcommissie

   a. Korte introductie: wat is de stadsdeelcommissie?

   b. Vaststellen procedure vaststellen kandidatenlijsten

   c. Verantwoording en voordracht kandidatencommissie

   d. Stemmingen per plaats per gebied

   e. Voorstel machtigen bestuur vaststellen resterende deel kandidatenlijsten

10. Vooruitblik op de verkiezingscampagne

11. Rondvraag

12. Sluiting (ca 21.00 uur)

 

Zie voor de niet gelinkte stukken de toelichting bij de agenda.

 

Na afloop is iedereen van harte welkom bij de aansluitende nieuwjaarsborrel!