De ontwikkelingen in West gaan razend snel. Sloterdijk I wordt een hele nieuwe woonwijk van West, de Jan Evertsenstraat tussen Mercatorplein en Sloterplas een stadsstraat met 2200 extra woningen, op de Brediuslocatie, waar de Bredius sporthal lang geleden is afgebrand, is een participatieproces gestart om een tender voor woningbouw uit te schrijven en er komt wellicht een brug van het Stenen Hoofd naar Noord. Hoogste tijd voor een uitgebreide update.

Het is alweer een half jaar geleden dat ik over het toekomstige woongebied ‘Sloterdijk I’ geschreven heb. Op dinsdag 12 april wordt het zogenaamde ‘strategiebesluit’ voor het zuidelijke deel van Sloterdijk I in de bestuurscommissie besproken. Het idee is dat het een gemengd gebied wordt waar wonen, werken en recreëren samen komen. Ik kan me hier in grote lijnen in vinden. Wel wil ik weten hoe we dit gebied ook gemengd krijgen qua type woningen: een gevarieerd aanbod met huur- en koopwoningen in alle prijsklassen, voor diverse doelgroepen. Ontwikkelingen worden door marktpartijen gerealiseerd. Hoe kunnen we sturen op 30-40% sociale huurwoningen? Daarnaast wil ik het belang van openbare ruimte voor voetgangers en fietsers benadrukken, een belangrijk onderwerp voor huidige en toekomstige gebruikers van het gebied.

Ook voor de Jan Evertsenstraat is inmiddels een strategiebesluit genomen. Het college ziet het deel tussen Mercatorplein en Sloterplas als versnellingslocatie: er kunnen op korte termijn nog 2200 woningen gerealiseerd worden. Dit gebeurt op drie locaties: het Mercatorpark in West en het GVB terrein en de parkeerplaats van het OLVG in Nieuw-West. De straat moet ingericht worden als een stadsstraat zodat de verbinding richting Sloterplas aantrekkelijk wordt. De bespreking vond plaats met het Algemeen Bestuur van Nieuw-West, een unieke ervaring! Simone Plantinga en ik voerden het woord. Er kwamen veel goede suggesties naar voren. Deze heb ik geborgd om verder te onderzoeken middels een verzamelmotie.

Waar ooit de sporthal Bredius stond, ligt al jarenlang een braak terrein. De economische crisis en de eigen gymzaal van het 4e Gymnasium dwarsboomden eerdere plannen. Gezien de enorme opgave voor de stad om woningbouw te realiseren, wil het stadsdeel hier vooral woningbouw realiseren in de categorie middenhuur en –koop, ofwel 700-1000 euro per maand. Inmiddels is een uniek participatieproces gestart, waarbij bewoners uit de Spaarndammerbuurt input leveren voor de tender om de ontwikkelaar te selecteren. Uiteindelijk krijgen ze een professional toegewezen die namens hen de tenderstukken controleert. Dit is een heel mooi plan, maar toch zijn niet alle bewoners tevreden: zij willen liever een sporthal en sociale huurwoningen. Helaas is een sporthal financieel niet haalbaar. Daarnaast heeft GroenLinks in de startnotitie vastgelegd dat er meer gemengde buurten moeten komen. In de Spaarndammerbuurt is nog bijna 70% van de woningen in bezit van woningbouwcorporaties. Het percentage sociale huurwoningen is dus voldoende op orde. Ik blijf het proces uiteraard kritisch volgen. De portefeuillehouder gaat op mijn verzoek kijken of onder de nieuwbouw extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zodat we in de Zaanstraat - een fietsstraat - plekken kunnen opheffen.

Tot slot: een vaste verbinding over het IJ. Een jarenlang gekoesterde wens van GroenLinks lijkt eindelijk dichterbij te komen: twee potentiële bruggen over het IJ gaat het college nader onderzoeken, ten oosten en ten westen van het Centraal Station. Voor West zit er wel een pijnlijk puntje aan het plan: de meest kansrijke locatie om een brug aan te leggen, is vanaf het Stenen Hoofd, een geliefd stuk openbare ruimte en rafelrand van de stad. Dit betekent vrijwel zeker dat het Stenen Hoofd gaat verdwijnen. Nagenoeg alle partijen in West betreuren dit, maar zien ook we de enorme waarde voor West van een brug naar Noord. Ik heb de portefeuillehouder gevraagd om te onderzoeken hoe we de huidige functies op het Stenen Hoofd kunnen behouden, bijvoorbeeld op het nieuwe dijkpark over de Spaarndammertunnel.

Wordt vervolgd!

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.