De pleinen van West zijn de gedeelde openbare huiskamer van alle Amsterdammers. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners elkaar hier kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en ouderen kunnen zitten op bankjes. Want de pleinen zijn van ons allemaal.

Amsterdam West heeft zo’n veertig pleinen. Veertig sociale knooppunten die het stadsdeel en haar bewoners als een web met elkaar verbindt. Een bron van levendigheid en groen in de buurt. De pleinen zijn een soort "huiskamer van de stad", waar de sociale diversiteit van Amsterdam echt tot bloei komt. Een plein is voor GroenLinks een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen spelen en waar volop groen aanwezig is. Een plek waar bewoners elkaar uitdagen voor een potje schaak zoals op het Limburg van Stirumplein, een plek waar samen film wordt gekeken in de open lucht zoals op het Mercatorplein, een plek waar bewoners samen tuinieren zoals op het Surinameplein of een plek waar bewoners samen op de schaatsbaan stappen zoals op het Karel Doormanplein.

In de afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich ingezet om zeven pleinen om te toveren tot mooie groene ontmoetingsplekken voor jong en oud: het Van Beuningenplein, het Wachter­liedplantsoen en het Ten Kateplein zijn klaar. Het Cremerplein, Karel Doormanplein, Barentzplein en Robert Scottplein worden in het voorjaar van 2014 opgeleverd. Ook worden kleine pleintjes opnieuw ingericht tot groene speelplekken. Het Hertspiegelplein en Van Gentplein zijn al in gebruik. De Van Brakelstraat en Nicolaas Beetsstraat worden in voorjaar van 2014 opgeleverd.