Een groene leefomgeving heeft een enorme positieve invloed op het woongenot en het welzijn van bewoners. Daar waar grote herinrichtingen van straten (nog) niet mogelijk zijn, wil GroenLinks extra groen creëren door middel van postzegelparkjes.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Amsterdammers (klein) groen in de buurt zeer waarderen. Postzegelparkjes zijn daar een goed middel voor: ze worden aangelegd op plekken die te klein zijn voor een volwaardig plein, maar waar meer ruimte is dan een paar geveltuintjes.